Сreșterea an de an a volumurilor vinzărilor și a cotei de piață din Moldova

Modernizarea continuă a utilajului existent și darea în exploatare a noilor zone de producere permit sporirea anuală a volumului și calității producției comercializate.

Aderarea la programul internațional de finanțare "MoSEFF" a facut posibilă modernizarea și darea în exploatare a unui șir de zone de producere, ceea ce a permis reducerea cheltuielilor pentru resursele energetice și corespund exigenților actuale de eficiență energetică.