Acum, rețete cu produsele noastre pe Unica.md!

Arhiva video Linia fierbinte:+(373 22) 22 77 80

Comunicate de
presă

«Avicola Floreni» în ascensiune spre piaţa europeană

Octavian Calmîc, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei şi Gheorghe Gaberi, Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, însoţiţi de reprezentanţii mass media, au întreprins o vizită la ”Avicola Floreni” SRL.
Întreprinderea este una dintre cele mai mari unităţi de producţie specializate în creşterea cărnii de pui din Moldova şi deţine o cotă pe piaţă de 60 de %.

Oficialii au luat cunoştinţă de procesul de producţie, vizitând incubatorul, secţia de producere a furajelor, halele de creştere a puilor broiler, secţia de abatorizare a păsărilor şi de procesare a cărnii.

Aderarea companiei la programul internaţional de finanţare "MoSEFF" a facut posibilă modernizarea tuturor subdiviziunilor de producţie, care corespund exigenţilor dictate unei înteprinderi moderne. Astfel, «Avicola Floreni» întruneşte majoritatea cerinţelor pentru exportul producţiei pe piaţa Uniunii Europene. Concluzia vine în contextul afirmaţiei Directorului General ANSA, care a declarat la briefingul de presă de la închierea vizitei, că următoarele produse care urmează a fi acceptate pe lista de export în UE sunt carnea de pui şi ouăle. În scopul facilitării accesului avicultorilor pe piaţa europeană, în perioada imediat următoare, la ANSA va fi organizată o întrunire a celor mai mari producători de carne de pui pentru a evalua capacităţile şi pregătirea agenţilor economici pentru vizita misiunii de evaluare de la Bruxelles. Setul de cerinţe al UE privind conformitatea cărnii de pui a fost înaintat producătorilor în anul 2013, ei reuşind între timp să întreprindă mai multe acţiuni de modernizare a procesului tehnologic, exemplul «Avicolei Floreni» fiind elocvent în acest sens.

Directorul General al ANSA a ţinut să accentueze faptul că în parcursul spre piaţa europeană, un rol major le revine producătorilor, care sunt direct responsabili de calitatea şi inofensivitatea produselor. Pentru a valorifica potenţialul de piaţă este necesară o strânsă colaborare între agenţii economici care au intenţia de export, partenerii externi de dezvoltare şi instituţiile statului.

Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei, Octavian Calmîc a remarcat faptul că ANSA a atins un real progres în dezvoltarea infrastructurii laboratoarelor şi în pregătirea specialiştilor, fapt ce va facilita restrângerea termenului de obţinere a permisiunii de export pe piaţa UE.
Sus